Residence Makelaars

Informatie huurders

Bent u een huurder of wilt u via ons een woning gaan huren?
Op deze pagina vindt u alle praktische informatie omtrent het huren van een woning via Residence Makelaars.

Heeft u een woning gezien die u graag zou willen huren?
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning hebben wij van u informatie nodig. Klik hieronder op de situatie die op u en/of uw partner van toepassing is en bekijk welke documenten wij nodig hebben.

In loondienst
 • UWV inkomensverklaring
  1. Ga naar: UWV inkomensverklaring
  2. Login met DigiD
  3. Ga naar ‘Persoonlijke gegevens’
  4. Ga naar ‘Arbeidsverleden’ en klik op ‘controleren’
  5. Ga naar ‘Verzekeringsbericht’ en geef aan welke gegevens u in het verzekeringsbericht wilt hebben: Let op, hier mag géén burgerservicenummer (bsn) op staan.
  • Arbeidsverleden
  • Arbeidsverleden detailgegevens
  • Loongegevens
  klik op ‘Download printversie (pdf)’
 • 2x recent bankafschrift waar loon op gestort is
 • kopie identiteitskaart/paspoort/verblijfsvergunning
 • recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder indien je een woning huurt
 • recente hypotheekhoudersverklaring van de bank indien je een koopwoning bezit
 • overzicht maandelijkse hypotheeklasten indien je een koopwoning bezit
 • kopie van de (concept) verkoopakte indien je jouw woning hebt verkocht
 • jaaropgave van de hypotheek indien je jouw woning hebt verkocht
 • uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met woonhistorie
 • kopie bankpas van rekening waar de huur van afgeschreven mag worden
 • meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans (van een volledig afgesloten jaar)
 • gewaarmerkte accountantsverklaring
 • kopie inschrijving KvK
 • kopie identiteitskaart/paspoort/verblijfsvergunning
 • IB60 formulier
 • aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar
 • recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder indien je een woning huurt
 • recente hypotheekhoudersverklaring van de bank indien je een koopwoning bezit
 • overzicht maandelijkse hypotheeklasten indien je een koopwoning bezit
 • jaaropgave van de hypotheek indien je jouw woning hebt verkocht
 • kopie van de (concept) verkoopakte indien je jouw woning hebt verkocht
 • uittreksel bevolkingsregister van je huidige woongemeente met woonhistorie
 • recente AOW strook en/of jaaropgaaf
 • recente pensioen strook en/of jaaropgaaf
 • kopie identiteitskaart/paspoort/verblijfsvergunning
 • recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder indien je een woning huurt
 • recente hypotheekhoudersverklaring van de bank indien je een koopwoning bezit
 • overzicht maandelijkse hypotheeklasten indien je een koopwoning bezit
 • kopie van de (concept) verkoopakte indien je jouw woning hebt verkocht
 • jaaropgave van de hypotheek indien je jouw woning hebt verkocht
 • uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met woonhistorie
 • kopie bankpas van rekening waar de huur van afgeschreven mag worden
×

Woning verkopen?

Weet waar u aan toe bent

Doe de verkooptest