Residence Makelaars

Privacy­verklaring

Wanneer u zich inschrijft bij Residence Makelaars B.V. dan vragen we naar persoonsgegevens. Graag vertellen we u met dit privacybeleid, voor welk(e) doeleinde(n) we dit doen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit privacybeleid is van toepassing op alle (sub)domeinen van Residence Makelaars B.V. die de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Wij zijn gevestigd aan de Banstraat 1, 2517 GH te Den Haag. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op via info@residencemakelaars.com

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze websitebezoekers vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Residence Makelaars B.V. bewaart uw gegevens zolang de gegevens mogelijk relevant zijn in verband met de onderstaande doeleinden.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • contactverzoek, plannen bezichtigingen, verhuuradvies en verhuurdienstverlening.
 • het uitvoeren van de huurovereenkomst;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
 • het voorstellen van een kandidaat huurder aan de verhuurder;
 • het doen van betalingen;
 • het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
 • het onderhoud en de reparatie van de te huren en te verhuren roerende en onroerende zaken;
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • activiteiten van intern beheer;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet;

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Bent u geïnteresseerd in een woning of wilt u klant van ons worden, dan hebben wij minimaal de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Indien u een woning van ons gaat huren hebben wij naast de bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;
 • gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals een kopie van uw paspoort (het BSN-nummer en uw foto moet u afschermen);
 • gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;
 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van de huurovereenkomst en/of zijn met uw (uitdrukkelijke) toestemming verkregen. Wij ontvangen de persoonsgegevens van u middels het online inschrijfformulier en de documenten die u ons toestuurt of upload via onze server. U heeft ten alle tijde zelf controle/inzage over welke gegevens dit zijn.
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens online met behulp van de volgende tools en cookies:
Google Analytics. Google Analytics houdt het gebruik van onze website(s) bij zodat we deze kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan paginabezoek, gedrag en conversietracking. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
Google Adwords. Google Adwords registreert het aantal bezoeken en conversies naar aanleiding van campagnes. Daarnaast houdt deze cookie bij welke pagina's worden bezocht, zodat relevante advertenties op externe websites worden getoond. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens aan derden

Residence Makelaars B.V. verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur of aannemer. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. Residence Makelaars B.V. heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Recht op inzage / rectificatie / verwijderen persoonsgegevens

Bent u klant van Residence Makelaars B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht van inzage. Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Residence Makelaars B.V vragen om deze gegevens aan te passen en waar nodig te verwijderen. Indien gewenst kunt u tegen de verwerking bezwaar maken of verzoeken de verwerking te beperken of gegevens over te dragen. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een brief naar Residence Makelaars B.V., afdeling klantenservice, Banstraat 1, 2517 GH te Den Haag of e-mail naar info@residencemakelaars.com

Overige

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken die door Residence Makelaars B.V. up to date worden gehouden.

Klachtrecht

Mocht u ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Residence Makelaars B.V. heeft het recht om de inhoud van deze privacybeleid waar nodig te wijzigen. Wij raden u aan om ons privacybeleid met enige regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op: 20 December 2021

×

Woning verkopen?

Weet waar u aan toe bent

Doe de verkooptest